Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Førde

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut

Undervisningsopplegg

Undervisingsopplegg: Forelesingar, gruppearbeid, videoundervisning, eigenstudie

Nøkkelinformasjon:

• Digital undervisning via Zoom

• Fem samlingar på 3 timar ein dag per veke. (Ettermiddag)

• Eigenstudie 70 timar

 

Samling 1

Prosjektering av ventilasjon

Modellering av ventilasjons-kanalar

Ventilar og utstyr

Aggregat

 

Samling 2

Prosjektering av sanitær- og varmesystem

Modellering av rør, forbruksvatn og avløp

 

Samling 3

Meir om VVS samt planlegging av tekniske modellar

Varme, kjøling og brannslukkesystemer

Introduksjon til planlegging i Navisworks

Planlegging av tekniske modellar i Navisworks

 

Samling 4

Tekniske berekningar og kollisjonskontroll

Berekning av ventilasjonsanlegg

Berekning av sanitæranlegg

Kollisjonskontroll

 

Samling 5

Bruk av parameter, FDV og meir om tekniske berekningar

Varme og kjøle-berekning

MMI som parameter

TFM – Tverrfagleg merkesystem i MagiCAD

Digital FDV

Opptakskrav

Kurset er for alle som har fagbrev innan bygg, anlegg, VVS og elektro.

Søkjarar som ikkje har fagbrev, kan søkje opptak på grunnlag av realkompetanse, sjå NOKUT: Realkompetansevurdering på fagskolene.

 

Opptaksinformasjon

Meld deg på kurset her

Alle utdanninger innen