Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Førde

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

7.5

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

3. april

Oppstartsdato

25. april

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Bygningsinformasjons-modellering i praksis

Undervisningsopplegg

Nøkkelinformasjon:

  • Digital undervisning via Zoom
  • Forelesingar, gruppearbeid, videoundervisning, eigenstudie
  • Sju samlingar på 3 timar ein dag per veke. (Ettermiddag)
  • Eigenstudie 70 timar

 

Samling 1

Introduksjon til 3D modellering: Modellering av golv, veggar og etasjeplan i Revit

Samling 2

Oppbygging av 3D-modellar: BIM-objekt i Revit, families og bygningselement

Samling 3

Meir om 3Dmodellering i Revit: Romfunksjonen, 3D View, komponentar, tekst og målsetting, teikningar og utskrift, teiknings-rammer og visualisering

Samling 4

Planlegging i BIM-prosjekt: Planlegging av eit byggeprosjekt ved å benytte eigenskapane i ein BIM-modell

Samling 5

Strukturmodellar i BIM: Trekonstruksjonar i BIM-modellar, bjelkar og søyler

Samling 6

Meir om strukturmodellar: Veggar og tak, curtain walls i BIMmodellar

Samling 7

Fundamentering i BIM-modellar: Fundamentsåle, pillarer, ringmur, støypt plate i BIM-modellar

 

Opptakskrav

Kurset er for alle som har fagbrev innan bygg, anlegg og elektro.

Søkjarar som ikkje har fagbrev, kan søkje opptak på grunnlag av realkompetanse, sjå NOKUT: Realkompetansevurdering på fagskolene.

Opptaksinformasjon

Alle utdanninger innen