Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Førde

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

1. januar

Oppstartsdato

25. januar

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Kva er BIM og korleis kan du bruke BIM i eigen organisasjon?

Undervisningsopplegg

Nøkkelinformasjon:

  • Undervisingsopplegg: Forelesingar, case og presentasjon av gruppearbeid
  • Digital undervising via Teams/Zoom
  • Fem samlinger på 3 timer ein dag per veke. 17:00-20:00
  • Eigenstudie antal timar: 50 timer

 

Samling 1

Innføring: Kva er BIM og korleis kan du bruke BIM i eigen organisasjon?

Samling 2

Modelleringsverktøy: Redigering og visning av 3D-modellar. Visualisering. Gjennomgang av ulike typar filformat.

Samling 3

Kommunikasjon i BIM-prosjekt: Avvikshandtering/ kvalitetskontroll Anbod og innkjøp: hente ut konkurranse-grunnlag og mengdelister. Avvikshandtering/ kvalitetskontroll Anbod og innkjøp: hente ut konkurranse-grunnlag og mengdelister.

Samling 4

Data management: Informasjonsflyt, filbehandling og dokumenthandtering.

Samling 5

AR-/VR-teknologi: Korleis bruke teknologien på ein god måte?

3D-skanning: Korleis bruke teknologien på ein god måte?

Produktorientering: Korleis halde deg oppdatert på ulike programvarer og teknologiar?

Opptakskrav

For opptak og kravelementer sjå: Fagskulen.no 

Søkjarar som ikkje har fagbrev, kan søkje opptak på grunnlag av realkompetanse, sjå NOKUT: Realkompetansevurdering på fagskolene.

Opptaksinformasjon

Meld deg på kurset her

Karrieremuligheter

Kurset rettar seg mot arbeidstakarar, permitterte eller arbeidsledige med fagbrev innan bygg, anlegg og elektro som har behov for vidareutdanning innan BIM.

Kvalifikasjon/tittel

5 av 60 stp som gir tittelen BIM-teknikar

Alle utdanninger innen