Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Førde

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

27. mars

Oppstartsdato

14. april

Godkjenninger

 • Nokut

Undervisningsopplegg

Nøkkelinformasjon: 

 • Digital undervisning via Zoom
 • Fem samlingar på 3 timar ein dag per veke (ettermiddag)
 • Eigenstudie 50 timar
 • Forelesningar og gruppearbeid

 

Samling 1

 • Introduksjon til faget
 • Sirkulær økonomi og det grøne skiftet

Samling 2

 • Markedsplanlegging
 • Kjøpsadferd

Samling 3

 • Selvledelse
 • Kreativitet
 • Innovasjon

Samling 4

 • Budskjettering
 • Reknskapsanalyse
 • Anbudsrekning
 • Prosjektreknskap

Samling 5

 • Industri 4.0

 

Opptakskrav

Kurset er for alle som har fagbrev innan elektrikarar, heismontør, telekommunikasjon, automatikkar eller tavlemontør. Søkjarar som ikkje har fagbrev, kan søkje opptak på grunnlag av realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Søk på kurset her

Alle utdanninger innen