Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Førde

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

10.0

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

5. februar

Oppstartsdato

1. mars

Godkjenninger

  • Nokut

Undervisningsopplegg

Undervisingsopplegg: Undervisning og gruppearbeid

 

Nøkkelinformasjon:

• Digital undervisning via Teams

• 10 samlingar på 3 timar en dag per veke (ettermiddag).

• Eigenstudie 100 timar

• Studenten må ha ein pc når studiet startar

 

 

Opptakskrav

For informasjon om opptak og kravelement sjå nettsiden: Fagskulen.no 

 

 

Opptaksinformasjon

Alle utdanninger innen