Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Måløy

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

Antall studieplasser

16

Søknadskode (SO)

20398-15

Om studiet

Greidd eksamen frå fordjupingsområdet maskinoffiser gjev deg naudsynt kunnskap til å løyse sertifikat som maskinist/maskinsjef, men ein gjer merksam på dei tilleggskrav til teori, praksis/fartstid, helse og vandel som krevst for å løyse sertifikat (Sjøfartsdirektoratet).

Undervisningsopplegg

Utdanninga er over to år og gir 120 studiepoeng.

Sertifikatnivå: Maskinoffiser kl. 1 (M1)

120 studiepoeng gir i tillegg generell studiekompetanse, og høve til å byggje på til maritim bachelorutdanning.


I STCW-konvensjonen er krav til kompetanse, kunnskap og forståing delt inn etter funksjonar:
Funksjon 1:  Maskineri
Funksjon 2: Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjonar
Funksjon 3: Vedlikehald og reparasjonar
Funksjon 4: Kontroll av skipets drift og omsorg for personar om bord
 
Når det gjeld fordeling mellom teori og praksis, legg skulen IMO modellkurs sine anbefalingar til grunn.

I desember 2017 tok vi i bruk heilt ny maskinromssimulator. 
Den er ein av landets største i fagskulesamanheng, og er no nytta i undervisninga.  

Alle utdanninger innen