Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stavanger

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

4.0

Semester

1

Kostnader

Gratis

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Emnet er ment å gi innsikt og forståelse i økonomistyring. Dette kan inngå i mange yrker og arbeidssituasjoner der det er viktig å ha en forståelse for økonomi. Du vil lære mer om kalkulasjon, budsjett, regnskap og andre temaer relevant for din arbeidssituasjon. Emnet gir 4 studiepoeng

Opptakskrav

Fagskolen har et generelt krav om fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av arbeidserfaring og lignende utfra realkompetansevurdering.