Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stavanger

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

2.0

Semester

1

Kostnader

Gratis

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Emnet er ment å gi innsikt og forståelse i HMS. Dette kan inngå i mange yrker og arbeidssituasjoner der det er viktig å ha en forståelse for helse, miljø og sikkerhet. Du vil lære om arbeidsmiljø, risikoanalyse og andre temaer relevant for din arbeidssituasjon. Emnet gir 2 studiepoeng.

Opptakskrav

Fagskolen har et generelt krav om fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av arbeidserfaring og lignende utfra realkompetansevurdering.