Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stavanger

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Stavanger

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-HAA0004

Studiested

Stavanger

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20392-9

Stavanger, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-HAA0004

Studiested

Stavanger

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20392-31

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Helse.

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudiet Helse, aldring og aktiv omsorg som stedbasert, fagkode FHH12D – tilsvarende 60 studiepoeng.

Hovedfokuset i fagskoleutdanningen i Helse, aldring og aktiv omsorg er å styrke den nødvendige kompetansen blant yrkesutøvere innen eldreomsorg som virksomhet.

Undervisningsopplegg

Videreutdanning i helse- aldring og aktiv omsorg har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard og kan ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med eldre, deres pårørende, frivillige medarbeider og andre yrkesgrupper innenfor fagfeltet. Studiet skal bidra til at studentene etter endt utdanning har gode kunnskaper om den normale aldringsprosessen og hvordan det oppleves å bli gammel. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om behandling og rehabilitering av eldre. Dessuten skal de ha kunnskap om forebygging av sykdom, lidelse og funksjonssvikt hos eldre.

Videre legges det vekt på at studentene utvikler evne til nytenkning i fremtidig yrkespraksis og at de i samarbeid med de eldre og deres pårørende blir dyktige i forhold til planlegging og beslutninger som gjelder eldre mennesker.

Organisering

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudiet Helse, aldring og aktiv omsorg som stedbasert.

Foreløpig tilbys dette tilbudet kun som stedbasert for de som bor i Stavanger og omegn med 1 undervisningsdag i uken på skolen her i Stavanger, samt 3 dager ved oppstart av nye emner. Krav om minimum 80% oppmøte på hvert emne. Det vil bli avsluttende vurderinger etter hvert emne (prosjektoppgave) og en avsluttende eksamen med individuell muntlig høring på siste emne. 

  • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfag
  • Emne 2: Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid.
  • Emne 3: Behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse  
  • Praksis: varighet 10 uker
  • Emne 4: Organisering, system og ledelse
  • Emne 5: Fordypning

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå læreplanens målsettinger. Studentens praksis på 10 uker kan tas på ekstern praksisplass eller på egen arbeidsplass innen relevant fagområde. 

Faglærer følger studenten opp i praksis med veiledning, mål og evalueringssamtaler.

Læringsportal

Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning. 

Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er for tiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig.

Opptakskrav

Bestått videregående opplæring fra Helse og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfaglig) med fullført utdanning som helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier. En kan også bli realkompetanse vurdert.

Alle utdanninger innen