Nøkkelinformasjon

Logoen til fagskolen Møre og Romsdal
Logoen til fagskolen Møre og Romsdal

Studiested

Kristiansund

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-BOR0003

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20723-12

Om studiet

Petroleumsstudiet med fordypning i boring eller havbunnsinstallasjoner gir gode muligheter for arbeid både offshore og på land. Hensikten er å utdanne fagpersoner med holdninger, kompetanse og yrkesetikk samt å gi den kunnskapen og den kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer og behov. 

Studieretningen gir deg grundig opplæring i petroleumsfagfeltet med fordypning i boring og havbunnsinstallasjoner.  

Boring gir deg nødvendig grunnkompetanse om bl.a. boreutstyr, boreoperasjoner samt produksjonsfaser.

Havbunnsinstallasjoner gir deg nødvendig grunnkompetanse om havbunnsinstallasjonsutstyr og -systemer samt tilhørende operasjoner.  

Opptakskrav

På generelt grunnlag er opptakskravet for denne studieretningen: 

  • fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev innenfor brønnfag eller boreoperatør-faget.
  • eller relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i vg1 og vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev/svennebrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. 

Alle utdanninger innen