Nøkkelinformasjon

Logoen til fagskolen Møre og Romsdal
Logoen til fagskolen Møre og Romsdal

Studiested

Ålesund

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-ANL0003

Antall studieplasser

28

Søknadskode (SO)

20723-2

Om studiet

Studiet Anlegg er fordypning i anleggsfokusert byggfag. Hensikten er å utdanne fagpersoner med holdninger, kompetanse og yrkesetikk og gi den kunnskapen og den kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer og behov.  

Studieretningen gir deg dypere opplæring i: 

  • planlegging, gjennomføring og vurdering av et anleggsprosjekt. 
  • prosjektering og ledelse av anleggsprosjekter og vedlikehold. 
  • anleggsfaglig- og teknisk kompetanse og utvikling.

 

Opptakskrav

På generelt grunnlag er opptakskravet for denne studieretningen: 

  • fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev fra programområdet anleggsfag.  
  • realkompetanse.
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev/svennebrev etter opptaksfristen kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.