Spillutvikling favoritt ikon

Fagskole
Lær hva som kreves for å kunne skape gode, kommersielle spill.

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Spill handler om å fortelle en historie, skape en opplevelse og underholde spillere. En god spilldesigner behersker først og fremst verktøy, prosesser og kommunikasjon. Men de behersker også det å lage grafikk, lyd, historiefortelling, lys og spillmekanikk. På dette studiet vil du utvikle dine egenskaper innenfor disse fagfeltene og hvordan man kombinerer disse for å lage gode spill.

Kort fortalt er spillutvikling:

 • hvordan man bruker en spillmotor
 • hvordan man går fram med en idé til ferdig spill
 • hvordan man kommuniserer med andre fagområder

 

Undervisningsopplegg

Spillutvikling dreier seg om å skape gode kommersielle spill, og omhandler flere fagfelt som kombinerer idé, konsept, strategiprosesser og mekanikker, presentert i digitale spill. Vi lar deg spesialisere deg underveis i studieperioden da spillutviklingsfaget ikke er én fagdisiplin, men flere. Studiet omhandler ikke bare det å designe og lage spill, men også prosessene og driften rundt utviklingen. Utdanningen gir deg de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å utvikle kommersielle, digitale spill. Utdanningstilbudet har fokus på oppgaveløsing og idéarbeid, og på det å utvikle en bevissthet om hva som kreves for å skape kommersielle spill. I tillegg legger utdanningen vekt på utviklingen av den enkeltes estetiske evner og kommunikasjonsferdigheter.

I studiet er prosesser, metoder og verktøy viktig for at du skal få en helhetlig bransjeforståelse og erfaring med realistiske produksjonsprosesser. Det legges opp til tverrfaglig samarbeid, og du vil samarbeide med studenter fra Musikkdesign, 3D og animasjon, Illustrasjon og Interaksjonsdesign. I siste semester får du muligheten til å spesialisere deg innenfor det fagområdet du trives best i. Det vil bli lagt stor vekt på å gi studentene praktisk erfaring gjennom å jobbe med prototyper for å demonstrere og teste funksjoner og design i utviklingen av et digitalt spill.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • generell studiekompetanse
 • fullført og bestått videregående opplæring
 •  fagbrev/ svennebrev
 • realkompetanse for fagskole 
  • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
  • arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • dokumentere norskkunnskaper 
   • fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Karrieremuligheter

Etter to års fagskoleutdanning vil du ha en grundig forståelse for spillutvikling og produksjon. Du kan planlegge en spillproduksjon fra idé til ferdig produkt. Gjennom mye praktisk arbeid vil du ha en god kommunikasjon med andre fagområder. Du har god kunnskap om hvordan du tar i bruk verktøy for å gjennomføre en spillproduksjon, samt at du forstår en kundes behov og hvordan man leverer dette til for eksempel reklamebyråer, designbyråer og ikke minst spillselskaper.

Kvalifikasjon/tittel

Spillutvikler, spilldesigner