Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Ønsker du å designe unike butikkonsepter? På vår ettårige utdanning i Retail Design lærer du å skape kommersielle butikker, med god vareeksponering og vindusutstilling.

Retail Design er et spennende fagområde som kombinerer kreativitet og design, med konseptutvikling og merkevarekommunikasjon.

Som Retail Designer vil du kunne jobbe med et bredt spekter av oppgaver, for små og store aktører, innenfor Norges største bransje – varehandelen.

Vår ettårige utdanning i Retail Design vektlegger butikkplanlegging og kundeopplevelser i butikk. Du vi få kompetanse til å utvikle salgskonsepter og kommersielle designløsninger – som trigger kunden til kjøp.

Du vil også lære å bruke det fysiske rommet og varene i butikken som blikkfang for å skape oppmerksomhet, kommunisere bedriftens identitet og produktene til kunden.

Som Retail Designer vil du kunne være med å endre butikkbransjen, og forme fremtidens kjøpsarenaer.

Hva lærer du?

Utdanningen gir deg både en teoretisk og praktisk plattform. Du vil få en innføring i begreper, metoder, prosesser og verktøy som benyttes i bransjen.

Du vil blant annet lære å bruke det digitale tegneprogrammet ArchiCad, som modellerer i både 2D og 3D. I tillegg vil du bli god kjent med Adobe-programmene Photoshop og Indesign.

Gjennom praktiske øvingsoppgaver, casearbeid og bedriftsbesøk vil du få en god forståelse for retailbransjen – og bli klar til arbeidslivet.

Retail Design består av følgende emner:

 • Forbrukeradferd
 • Markevarekommunikasjon og vareplassering
 • Butikkplanlegging og teknikker

I løpet av studiets første semester vil vi jobbe med kreative metoder for konseptutvikling, merkevarekommunikasjon og vareplassering i butikk. Dette vil gi deg en god forståelse for hvordan du kan tydeliggjøre en merkevare og presentere produkter – for å forenkle kundens kjøpsopplevelse og øke salget. Du får du en innføring i stilhistorie, og lærer å identifisere ulike målgrupper og trender ved hjelp av analyser.

I andre semester vektlegges utforming av det fysiske rom. I farge- og materiallære vil du tilegne deg kunnskap om fargers og materialers funksjon, og hvordan det oppfattes av forbrukere.

Du vil lære å benytte ulike digitale verktøy for å planlegge og visualisere designkonsepter. I dette arbeidet er kunnskap om romdisponering viktig, for å forstå hvordan rommets utforming påvirker menneskene som er i det. Videre vil du få kunnskap om hvordan du kan etablere din egen bedrift.

Gjennom studieåret vil du opparbeide deg en solid portefølje av arbeider – som du kan vise frem til potensielle oppdragsgivere.

 

Undervisningsopplegg

Varierte undervisningsformer som blant annet forelesninger, veiledning individuelt og i grupper, diskusjoner, innlegg og presentasjon i større eller mindre grupper og workshops. I tillegg jobber studentene både individuelt og i grupper.  

Valg av undervisningsformer og læringsaktiviteter er styrt av ønsket læringsutbytte for studiet. Det er en gradvis økning av studentaktiviserende læringsformer som tar sikte på å fremme helhetlig forståelse av ulike problemstillinger og utfordringer som gjør seg gjeldende i fagområdet.  

Det kan være flytende overganger mellom undervisningsformene da en undervisningsøkt oftest består av både teori og praktisk jobbing. Her skisseres undervisningsformene og læringsaktivitetene som studiet og øktene er bygd opp rundt.   

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev/svennebrev

 

ELLER

Realkompetanse for fagskole:

 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret.
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste.
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall.
 • Søker må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kompetansemålene i vg1 studieforberedende, vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram, eller språkprøve tilsvarende nivå B2.  

 

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen
Les mer om hvordan du går frem for å søke om lån og stipend her

Karrieremuligheter

Med en utdanning i Retail Design vil du ha en god forståelse for kommersielle designløsninger, konseptvikling, butikkplanlegging og merkevarekommunikasjon. Dette vil gjøre deg til en ettertraktet kandidat innen varehandel.

Som Retail Designer vil du ha mange spennende muligheter i en stor og variert bransje.

Du kan blant annet jobbe som:

 • Eksponeringsdesigner
 • Butikkdesigner
 • Konseptutvikler
 • Visual Merchandiser
 • Dekoratør
 • Event designer
 • Fotostylist