Music Business favoritt ikon

Fagskole
Studiet gir studentene grunnlag og ferdigheter til å forme en karriere i musikkbransjen. Music business gir med fokus på både nordisk og global bransje et godt grunnlag for å starte en karriere i musikkbransjen. Studiet tilbyr praktisk rettet undervisning i et bransjenært læringsmiljø, og kombinerer teoretisk grunnlag med aktiv og reell drift av studentdrevet plateselskap. Music Business tilbys på engelsk.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Om studiet

På studiet Music Business lærer du om den nordiske og globale musikkbransjens hovedinndelinger, og om hvordan disse henger sammen. I ulike temaperioder fokuseres det på plateselskap, publishing, management, entreprenørskap, kontrakter og avtaler, promotering, booking, planlegging av turnevirksomhet og events, samt på praktisk drift av studentdrevet plateselskap gjennom temaet «Applied working practice» som knytter utdanningens ulike nedslagsfelt sammen.

Undervisningsopplegg

På denne utdanningen vil du få kunnskap om fagterminologien og de sentrale begrepene innenfor den moderne musikkbransjen. I tillegg vil du gjennom stadige praktiske prosjekter utvikle egenskaper til å kunne utføre oppdrag og jobbe for etablerte aktører i nordisk og global musikkbransje. Utdanningen legger, gjennom praktisk tilnærming og forståelse for samhandlingen mellom musikkbransjens ulike aktører, særlig vekt på å utvikle ferdigheter som vil kunne gjøre deg til en nyttig aktør i dagens musikkbransje.

Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at utdanningen til enhver tid er oppdatert etter bransjens behov. Gjennom utdanningen vil du bidra i driften av et studentdrevet plateselskap, utføre oppdrag for kunder og være tett på moderne musikkbransje gjennom både timelærere og gjester, oppdragsgivere og bedriftsbesøk. Denne nærheten til bransjen vil gjøre det enklere for studentene å knytte kontakter og bygge nettverk i arbeidslivet. Undervisningsformen varieres mellom prosjekter, veiledning, forelesninger, presentasjoner, workshops, m.m.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • generell studiekompetanse
 • fullført og bestått videregående opplæring
 • fagbrev/ svennebrev
 • realkompetanse for fagskole 
  • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
  • arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • dokumentere norskkunnskaper 
   • fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning vil studentene ha grunnlag for å kunne jobbe bl.a i plateselskaper, musikkforlag/publishing, booking- og event-byråer, samt management. Utdanningen egner seg også godt for deg som ønsker å bygge videre på et fagskole- eller bachelorstudium innen ulike musikkstudier, eller innen prosjektledelse-, PR- og/eller økonomi-relaterte utdanninger.