Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Oslo campus

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Dette studiet gir deg ferdighetene du trenger til å forme en enestående karriere i musikkbransjen.

Med denne utdanningen lærer du om den nordiske og globale musikkbransjens hovedinndelinger, og om hvordan disse henger sammen.

Studiet tilbyr praktisk rettet undervisning i et bransjenært læringsmiljø. I ulike temaperioder fokuseres det på plateselskap, publishing, management, entreprenørskap, kontrakter og avtaler, promotering, booking, planlegging av turnevirksomhet og events. Teoretisk undervisning kombineres med praktiske oppgaver, samt aktiv og reell drift av et studentdrevet plateselskap.

Sammenlagt gir studiet deg ferdighetene du trenger for å starte en karriere i musikkbransjen.

Hva lærer du?

I løpet av studietiden din vil vi blant annet fokusere på temaer som omhandler:

 • Plateselskap
 • Publishing
 • Management
 • Entreprenørskap
 • Kontrakter og avtaler
 • Promotering
 • Planlegging av turnevirksomhet og events

Vi vil også se på praktisk drift av studentdrevet plateselskap gjennom temaet «Applied working practice» som knytter utdanningens ulike nedslagsfelt sammen.

Utdanningen legger, gjennom praktisk tilnærming og forståelse for samhandlingen mellom musikkbransjens ulike aktører, særlig vekt på å utvikle ferdigheter som vil kunne gjøre deg til en nyttig aktør i dagens musikkbransje.

Merk at utdanningen foregår på engelsk. Dette gjør at du vil være rustet til å jobbe i en internasjonal bransje rik på muligheter.

Undervisningsopplegg

Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at utdanningen til enhver tid er oppdatert etter bransjens behov.

Gjennom utdanningen vil du bidra i driften av et studentdrevet plateselskap, utføre oppdrag for kunder og være tett på moderne musikkbransje gjennom både timelærere og gjester, oppdragsgivere og bedriftsbesøk. Denne nærheten til bransjen vil gjøre det enklere for studentene å knytte kontakter og bygge nettverk i arbeidslivet.

Undervisningsformen varieres mellom prosjekter, veiledning, forelesninger, presentasjoner, workshops, m.m.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev/svennebrev
 • Realkompetanse for fagskole
 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Karrieremuligheter

Dette er et studie med mange spennende karrieremuligheter. Etter fullført utdanning vil studentene ha kunnskapene og ferdighetene som trengs for å kunne jobbe innenfor:

 • Plateselskaper
 • Musikkforlag/publishing
 • Booking- og event-byråer
 • Management

For en fullverdig liste over stillinger du kan jobbe med, ta en titt på vår liste over potensielle jobber og arbeidsgivere.

Utdanningen egner seg også godt for deg som ønsker å bygge videre på et fagskole- eller bachelorstudium innen ulike musikkstudier, eller innen prosjektledelse-, PR- og/eller økonomi-relaterte utdanninger.