Nøkkelinformasjon

Studiested

Oslo campus
Bergen campus

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

This program gives you a rock-solid foundation enabling you to forge a meaningful and successful career in the international music industry.

Music Business Fagskolen Kristiania

Throughout this course you will learn about the main branches of the Nordics and global music industries and how each of these branches are interconnected.

Note that the education is in English. This means that you will be equipped to work in an international industry rich in opportunities.

Theoretical teaching is combined with “up-to-the-minute” practical assignments, as well as the operation of student-run independent record labels. The interaction with the music industry is week-to-week where you will meet veterans with many years of experience, plus those people who have begun to carve a career for themselves, showing you the supply chain at every level thus giving you the tools you need to achieve success.

Overall, the program gives you the skills you need to start a career in the music business.

Music Business is now also available in Bergen. 

What will you learn?

The program offers practically targeted teaching in an industry-wide learning environment. Divided into eight different themes, the focus is on record companies, music publishing, artist management, entrepreneurship, music industry contract law and agreements, promotion, booking, planning small to large scale tours and the creation of bespoke events.

During your study time, we will focus on topics that include:

 • Record Labels
 • Music Publishing
 • Artist Management
 • Entrepreneurship
 • Music Industry Contracts and Agreements
 • Promotion, Public Relations (P.R.), & Marketing
 • Tour planning & bespoke events
   

Students will also set up and run their own independent record labels, with guidance from industry professionals throughout the theme "Applied Working Practice" which runs for the entire program. This element serves to underpin the theoretical teaching of the core themes.

The course, through practical approach and understanding of the interaction between the various branches in the music industry, places special emphasis on developing skills that will shape you into the music industry practitioner of tomorrow.

During the course, students will have the opportunity to gain valuable work experience at both by:Larm and Bergenfest.

Undervisningsopplegg

Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at utdanningen til enhver tid er oppdatert etter bransjens behov.

Gjennom utdanningen vil du bidra i driften av et studentdrevet plateselskap, utføre oppdrag for kunder og være tett på moderne musikkbransje gjennom både timelærere og gjester, oppdragsgivere og bedriftsbesøk. Denne nærheten til bransjen vil gjøre det enklere for studentene å knytte kontakter og bygge nettverk i arbeidslivet.

Undervisningsformen varieres mellom prosjekter, veiledning, forelesninger, presentasjoner, workshops, m.m.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev /svennebrev
   

ELLER

Realkompetanse for fagskole:

 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere engelskkunnskaper fra videregående skole, TOEFL, eller IELTS
   

Les mer om opptakskravene

Karrieremuligheter

This is a study with many exciting career opportunities. After completing education, students will have the knowledge and skills needed to work within areas such as:

 • Record Companies

 • Music Publishing

 • Booking and Event Agencies

 • Artists Management

 • Tour management

 • Public Relations

For a full list of potential jobs available to you, take a look at our list of potential jobs and employers.

The program is also suitable for those who want to build on a vocational school or bachelor's degree in various music studies, or within project management, PR, marketing, digital content creation as well as wider disciplines such as law.