Digital innholdsproduksjon favoritt ikon

Fagskole
Et studium som gir deg kunnskapen, ferdighetene og kompetansen du trenger for å utvikle variert visuelt innhold til digitale plattformer. Innholdsmarkedsføring går ut på å produsere og spre innhold til spesifikke målgrupper. Sjangeren bruker gjerne en journalistisk uttrykksform for å skape interesse, men har alltid en klar, kommersiell hensikt.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

God innholdsmarkedsføring gir brukerne en opplevelse gjennom innhold som målgruppen ønsker å se. Eksempler på slik innholdsmarkedsføring kan være kameraprodusenten GoPro. Ved å dele brukergenererte filmer laget med GoPro-kamera, skaper merkevaren eventyrlige visuelle opplevelser, men også en historie om hvilke mennesker som kan tenkes å bruke produktet.

En god innholdsprodusent er en visuell historieforteller som kan bruke bilder, film, klipping, tekst og lyd som virkemidler for å få budskapet fram på en troverdig måte. Medie- og reklamebransjen etterspør denne kompetansen, i tillegg til at de gjerne vil at potensielle arbeidstakere skal beherske kommunikasjonsstrategi, planlegging og målgruppeforståelse.

Vi forsøker samle forelesningene til 2 dager i uken slik at studiet skal være mulig å kombinere med jobb. Vi gjør oppmerksom på at det er et fulltidsstudium med tilsvarende arbeidsbelastning. Ta kontakt for mer informasjon om muligheter.

Undervisningsopplegg

På denne utdanningen vil du lære å produsere variert, visuelt innhold for digitale plattformer. Utdanningen legger særlig vekt på at studenten skal beherske audiovisuelle virkemidler som fotografi, film, klipp og lyd, men også sørge for at studenten utvikler god skriftlig fremstillingsevne. Redaksjonell vurderingsevne og journalistisk arbeid, samt kanalbasert innholdsproduksjon, står sentralt, da studenten skal kunne produsere selgende og presist innhold i tråd med kundens strategier, markedsplaner og målsettinger for å bygge og støtte oppunder en merkevare eller et budskap. Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at utdanningen til enhver tid er oppdatert på bransjens behov. Studentene vil i løpet av utdanningen arbeide med prosjekter gitt av reelle kunder. Derfor blir de tidlig klar over hvilke kvalifikasjoner arbeidsmarkedet søker etter. Studentene vil også få god innsikt i hvordan kunde-/leverandørrelasjonen fungerer og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå. For å kunne holde en høy standard på bransjeforståelse vil foredragsholdere fra forskjellige næringer og produksjonsmiljøer benyttes. Realisme og en forståelse for hvordan markedet fungerer og hvor bredt innholdsproduksjon favner er en nødvendighet for dette studiet.

Kontakt med bransje og næringsliv

Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at Høyskolen Kristiania til enhver tid er oppdatert på bransjens behov. Studentene vil i løpet av utdanningen arbeide med prosjekter gitt av reelle kunder. Derfor blir de tidlig klar over hvilke kvalifikasjoner arbeidsmarkedet søker etter. Studentene vil også få god innsikt i hvordan kunde-/leverandørrelasjonen fungerer og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • generell studiekompetanse
 • fullført og bestått videregående opplæring
 •  fagbrev/ svennebrev
 • realkompetanse for fagskole 
  • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
  • arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • dokumentere norskkunnskaper 
   • fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning kan du arbeide med digital innholdsproduksjon i markeds- og kommunikasjonsavdelinger. Du vil ha kompetanse til å planlegge innhold strategisk, produsere innhold som forsterker historiene du vil fortelle, samt kunne benytte forskjellige digitale plattformer og sosiale medier i publiseringsarbeidet. Du vil bli en ettertraktet ressurs hos mediehus, kommunikasjonsbyråer eller i markeds- og informasjonsavdelinger. Utdanningen egner seg spesielt godt for deg som ønsker å bygge videre på et fagskole- eller bachelorstudium innen kommunikasjon, PR, journalistikk eller designfag.

Kvalifikasjon/tittel

Digital innholdsprodusent, innholdsprodusent, innholdsmarkedsfører, content manager, content producer