Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Oslo campus

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Design thinking er en stadig mer etterspurt kompetanse i arbeidslivet. Med dette studiet får du gode muligheter på arbeidsmarkedet etter fullført utdannelse.

Design thinking Fagskolen Kristiania

Design thinking et samlebegrep på måter å utvikle tjenester og produkter på som setter brukeren i sentrum – en kompetanse som er stadig mer etterspurt i arbeidslivet.

Metodikken brukes allerede aktivt innen tjenestedesign, produktdesign og emballasjedesign, og mange mener design thinking vil være en viktig suksessfaktor for norsk næringsliv framover.

Studiet gir deg kompetanse til å både bidra til og lede design thinking-prosesser for utvikling av nye produkter, tjenester, opplevelser og/eller forretningsmodeller i konkrete prosjekter i bedrifter og organisasjoner. 

Hva lærer du?

Studiet lar deg jobbe tverrfaglig og lærer deg hvordan du kan bruke designmetodikk til å løse utfordringer knyttet til forskjellige utviklingsoppgaver.

Det praktiske perspektivet er helt sentralt i utdanningen, både på grunn av det pedagogiske grunnsynet til fagskolen og fordi design thinking i sin natur er et praktisk og konkret fag som krever øving og faglig modenhet.

Derfor gir utdanningen deg ikke bare kunnskap om sentrale teorier og begreper knyttet til feltet, men også ferdigheter til å gjennomføre prosesser og prosjekter for utvikling av nye produkter, tjenester, opplevelser og/eller forretningsmodeller.

Undervisningsopplegg

Design thinking i praksis er et yrkesrettet studium. Derfor er tett kontakt med bransje og næringsliv viktig for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at utdanningen til enhver tid er oppdatert på bransjens behov.

I løpet av utdanningen vil du arbeide med prosjekter gitt av reelle oppdragsgivere hvor målet er å bevisstgjøre deg på hvilke kvalifikasjoner arbeidsmarkedet søker etter og hva som forventes av deg. Du vil også få god innsikt i hvordan kunde-/leverandørrelasjonen fungerer og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå.

Mange av fag- og timelærerne på utdanningstilbudet jobber i designbransjen eller på oppdragsgiversiden, og bidrar med innsikt og erfaring fra praktisk arbeid med faget. Dette gir også fine muligheter for studenter som ønsker å knytte kontakter og bygge nettverk i arbeidslivet.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev /svennebrev
   

ELLER

Realkompetanse for fagskole: 

 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret.
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste.
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall.
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox.
   

Les mer om opptakskravene

Karrieremuligheter

Etter ett år med Design thinking i praksis vil du ha en praktisk og yrkesrettet kompetanse som er etterspurt i både offentlige og private virksomheter.

Du vil blant annet kunne:

 • Jobbe tverrfaglig i design thinking-prosesser, både som deltaker og fasilitator/leder.

 • Du vil beherske en rekke verktøy og teknikker for praktisk gjennomføring av prosesser, og være i stand til å ta en faglig lederrolle der det kreves.

Utdanningen egner seg godt for deg som ønsker å bygge videre på et fagskole- eller bachelorstudium. Design thinking er et tverrfaglig studium, og kan kombineres med fagområder som markedsføring, prosjektledelse, salg og helse – til kreative fag som design, film og tv. NRK brukte blant annet design thinking som metode i utviklingen av serien Skam, som alle vet ble en seerfavoritt! 

Kvalifikasjon/tittel

Innovasjon