Nøkkelinformasjon

Studiested

Oslo campus

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

App-markedet er i hurtig vekst, og det er et økende behov for tekniske utviklere som kan skape morgendagens app-opplevelser.

App-utvikling Fagskolen Kristiania

De siste årene har apper blitt et viktig verktøy i hverdagen vår, og i dag finnes det en app for så å si alt – enten du skal kjøpe en bussbillett, booke en treningstime, betale regninger eller bestille mat hjem på døren, så finnes det en app som kan hjelpe deg.

På det toårige fagskolestudiet App-programmering, lærer du å utvikle fremtidsrettede og funksjonelle apper, som kan hjelpe brukerne med å løse små og store oppgaver. Som app-utvikler får du derfor muligheten til å skape framtiden og påvirke hverdagen til mange.

Hva lærer du?

Det kreves ingen forkunnskaper for å begynne på studiet, men det er en fordel om du har en interesse for programmering, eller et ønske om å lære dette.

I starten av studiet vil du lære grunnleggende programmering. Når du har opparbeidet deg den nødvendige basiskunnskapen, vil vi gå i gang med å utvikle apper.

Studiets hovedfokus er på utvikling av apper for Android. Du lærer å programmere i programmeringsspråket Kotlin, og får en grundig innføring i hele økosystemet til Android.

I tillegg til å utvikle apper for Android, vil du lære enkel programmering for Apples app-plattform iOS, samt såkalt kryss-plattformutvikling med React Native eller lignende. På denne måten får du god innsikt i hele bransjen.

Undervisningen er praktisk og yrkesrettet. Gjennom øvelser, workshops og tverrfaglig samarbeid, vil du tilegne deg de tekniske ferdighetene som skal til for å utvikle en app fra idéstadiet til ferdig produkt.

På studiet vil du blant annet lære om:

 • Introduksjon til Kotlin- og app-programmering
 • Produksjon av Android-apper
 • iOS og React Native
 • Profesjonell praksis og spesialisering
   

Studiet avsluttes med praksis i en relevant bedrift og en større prosjektoppgave.

Undervisningsopplegg

Undervisningen er praktisk, slik at metodene/teknikkene som det undervises i, kan gjennomføres eller testes der og da. Skolehverdagen inneholder forelesninger og workshops hvor du designer og programmer apper. Du vil også lære deg å samarbeide med studenter fra ditt eget studie og tverrfaglig med studenter fra andre studier. Når appene dine begynner å ta form vil du også lære å intervjue brukere, utvikle og brukerteste prototyper, og designe og programmere forskjellige brukergrensesnitt.

I tillegg til faglærerne på studiet, bruker vi gjesteforelesere som jobber i bransjen til utvalgte temaer innen apputvikling.

Utdanningen følger gjeldende bransjestandarder, slik får du kunnskap som er i tråd med arbeidsmarkedets teknologiske krav.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev /svennebrev
   

ELLER

Realkompetanse for fagskole: 

 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret.
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste.
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall.
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox.
   

Les mer om opptakskravene

Karrieremuligheter

Etter to års fagskoleutdanning vil du ha en inngående forståelse for app-programmering, og ha tilegnet deg de tekniske ferdighetene som skal til for å utvikle moderne og profesjonelle apper som holder en høy standard.

Som App-utvikler er mulighetene på arbeidsmarkedet mange. Det er et stort behov for denne type teknisk kompetanse i alt fra små oppstartsbedrifter, til større konsulentfirmaer som jobber med å utvikle apper for andre selskaper.

Kvalifikasjon/tittel

App-utvikler App-programmerer