Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Bergen campus
Oslo campus

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

3D og animasjon handler om å bruke visuelle virkemidler i levende bilder.

Kort fortalt er 3D og animasjon:

 • figurene i en animasjonsfilm
 • karakterene og omgivelsene i spillene du spiller
 • reklamefilmene du ser på TV
 • de fantastiske effektene i filmen du så på kino, men også omgivelsene du trodde var ekte i samme film

Studiet handler om å bruke visuelle virkemidler i levende bilder. En god 3D-designer behersker animasjon, 3D-grafikk, visuell kommunikasjon og historiefortelling. På dette studiet utvikler du både dine estetiske evner og kommunikasjonsferdigheter ved å lære om ide, konsept og strategi i levende bilder rettet mot kunder og kommersielle mål.

Undervisningsopplegg

Praksisrettet utdanning som gir 120 studiepoeng

Kontakt med bransje og næringsliv er en viktig forutsetning for å sikre at du får en så praktiskrelatert undervisning som mulig, men også for å sikre at studiet til enhver tid er oppdatert på hva bransjen etterspør. Dine lærere kommer derfor fra lignende arbeid i norsk bransje for 3D, animasjon og visuell kommunikasjon, noe som gjør at du lettere kan knytte kontakter allerede under studiene. Lærerne er oppdatert på det som skjer, og bringer denne kunnskapen videre til deg.

Opptaksinformasjon

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Fagbrev/svennebrev
 • Realkompetanse for fagskole
 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
 • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Vi har rullerende opptak. Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende.

Karrieremuligheter

Etter to års fagskoleutdanning vil du ha grundig forståelse av – samt inngående praktisk erfaring med – komposisjon og produksjon av 3D og animasjon til mange typer medier. Du har fått erfaring med en produksjons ulike ledd, fra ideskaping, komposisjon/animasjon og 3D-grafikk via produksjon til ferdigstilling, leveranse og presentasjon.

Bransjer du kan jobbe innen inkluderer:

 • Reklamebyråer
 • Designbyråer
 • Spillselskaper
 • VFX-studioer
 • Produksjonsselskaper
 • Mobil- og mediebedrifter

Du har etter endt utdanning fått ferdigheter innen historiefortelling og visuell kommunikasjon av funksjonell 3D og animasjon tilpasset kunders behov, og vil være attraktiv innen de kreative bransjene.

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og ta en ettårig påbygging for å oppnå en internasjonal bachelorgrad. Vår samarbeidspartner Education Link hjelper deg med denne søknadsprosessen. Følgende studiesteder i utlandet tilbyr dette studiet:

Australia

 • Curtin University
 • Deakin University
 • Griffith University

England

 • Solent University
 • University of Derby
 • University of West London

Tyskland

 • University of Applied Sciences Europe

New Zealand

 • Media Design School

Kvalifikasjon/tittel

Animatør, digital kreatør, digital designer, jobbe i reklamebyråer, designbyråer, spillselskaper, VFX-studioer, produksjonsselskaper og mobil- og mediebedrifter

Alle utdanninger innen