Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Kirkenes

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-ANB0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20733-14

Om studiet

Anlegg og bergverk er en fordypning innen fagretningen Bygg, anlegg og KEM. Utdanningen gir deg opplæring i beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i gruvedrift, mineralutvinning og entreprenørvirksomhet.

Fordypningen gir deg kompetanse innen anleggsindustrien og bergindustrien, landmåling og kommunalteknikk, geoteknikk, sprengningsteknikk, anleggskonstruksjoner, veibygging, park- og idrettsanlegg.

Utdanningen kvalifiserer til leder, teknisk mellomleder innen anleggs-, bergverks- og mineralnæringer.

 

Undervisningsopplegg

Opplæringen gis ved skolestedet og består av klasseromsundervisning, selvstendig arbeid med arbeidskrav, laboratorietrening.

Opptakskrav

Opptak av studentene skjer på to grunnlag - basert på formell kompetanse og på realkompetanse.

Formell kompetanse er fagbrev som: fjell- og bergverksfaget, vei- og anleggsfaget, banemontørfaget, asfaltfaget, steinfaget, anleggsmaskinfører. (Søkere med andre fagbrev vil bli vurdert).

Søkere med Realkompetanse, må dokumentere minst fem års relevant praksis. Det gjøres en samlet vurdering av søkers praksis og realkompetanse om denne har kunnskaper tilsvarende  fagbrev. Praksisen kan være opparbeidet som maskinfører, ved gruvedrift, ved oppredningsverk, som anleggsarbeider, med produksjon og legging av asfalt, som knuseverksoperatør, i steinindustrien og lignende. Selv om realkompetansen blir godkjent gis det ikke automatisk tilbud om    studieplass.

Alle utdanninger innen