Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-MAS0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20417-5

Om studiet

Studiet innen maskinteknikk kvalifiserer til arbeid innen å konstruere, tegne/designe og produsere mekanisk utstyr, lede vedlikehold av mekanisk utstyr, lede prosjekter og drive med produktutvikling, kontroll, arbeidsledelse, salg/markedsføring, koordinere produksjon og tilvirkningsprosesser.

Undervisningsopplegg

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger i kombinasjon med undervisning og veiledning i tillegg til litt laboratoriearbeid. Det vil være oppgavearbeid både individuelt og i grupper, presentasjoner, bedriftsbesøk, og tverrfaglige prosjekter. Skolen bruker nettplattformen Its Learning som er tilrettelagt for undervisning og oppfølging. Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved Fagskolen i Agder får studentene oppfølging gjennom hele utdanningsløpet.

Opptakskrav

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, linje for maskinteknikk, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev som industrimekaniker, produksjonsteknikker, maskineringsfagarbeider eller tilsvarende. 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak)

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Kompetanse og jobbmuligheter

  • konstruere, tegne og produsere mekanisk utstyr
  • lede vedlikehold av mekanisk utstyr
  • lede prosjekter
  • drive med kontroll, arbeidsledelse, salg/markedsføring
  • Utdanningen kvalifiserer også til å bli yrkesfaglærer i videregående skole. (Pedagogikkstudie tas etter fagskolen).

Generelt kan en si at kombinasjonen av fagbrev, praksis og teknisk fagskole kvalifiserer til tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor.

Tilleggsinformasjon

Høsten 2022 samlokaliseres Fagskolen i Agder i nytt skolebygg i Grimstad. Da vil all stedbasert undervisning foregå på den nye skolen.

Alle utdanninger innen