Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Studieform

Nettstudium

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Studiet gir deg økt forståelse for vedlikeholds betydning for å sikre effektiv produksjon og forbedre samspillet mellom effektiv produksjon, vedlikehold og sikkerhet. Det gir grunnleggende kompetanse om vedlikehold, gevinster ved forbedret operatørstyrt forebyggende og smart vedlikehold. Du kan bli mer involvert og engasjert i din egen arbeidshverdag og få oppdatert kunnskap til nytte for bedriften.

Innhold

1 ─ Operational Excellence og grunnleggende vedlikehold
• Effektiv produksjon
• Vedlikeholdsterminologi vedlikeholdssløyfa (PDCA)
• Operatørstyrt vedlikehold og vedlikeholdstyper


2 ─ Vedlikehold og betydning for effektiv produksjon
• «Den skjulte fabrikk» og anleggsutnyttelse
• Kostnader, tilgjengelighet og gevinster
• Problemløsningsteknikker


3 ─ Smart vedlikehold og sikkerhet
• Overvåking, sensorer og datakvalitet
• Maskinsikkerhet og sikkerhetsbarrierer
• Vedlikehold og kritikalitet på utstyr og prosesser

Undervisningsopplegg

Lærer legger ut relevant og variert lærestoff i forkant av hver nettsamling som studenten jobber med individuelt. Lærer tar utgangspunkt i dette lærestoffet samt gjennomgår nytt stoff under nettsamlingene. På disse samlingene blir det også presentasjoner fra eksterne foredragsholdere.

Det gjøres opptak av nettsamlingene slik at studenten kan se det i etterkant og vil være tilgjengelig i hele studietiden. I tillegg vil du få tilgang til en rekke nettbaserte ressurser som du kan se når det passer deg.

Faglærer gir individuell oppfølging etter behov og det legges opp til samarbeid i grupper der det gir størst læringsutbytte.

Det er ingen eksamen, obligatoriske innleverte oppgaver danner grunnlag for karakter.

Opptakskrav

Fagbrev/svennebrev eller tilsvarende relevant praksis. 
Realkompetanse kan vurderes. 

Opptaksinformasjon

Søk opptak via:

https://fagskoleniagder.no/studietilbud/bransjeprogram-industrifagskole…

Når man trykker "søk opptak", kommer man inn i en portal hvor man logger inn via ID-porten.

Fortløpende opptak, fram til søknadsfrist 29.okt.

Oppstart med forbehold om nok studenter.

Karrieremuligheter

  • Utdanningsmodulene skal gi kompetanse som gjør fagarbeideren bedre rustet i møtet med ny teknologi
  • Kompetansen skal kunne benyttes av ansatte i produksjon
  • Mange bedrifter trenger kortere og mer spissede utdanninger som et alternativ til hele fagskoleutdanninger. Behovet er først og fremst å utvide kompetansen til fagarbeideren. 

Kvalifikasjon/tittel

Bransjeprogram Industrifagskolen