Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

10.0

Kostnader

0 NOK

Studieform

Nettstudium, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

14. august

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Dette studiet gir deg kunnskaper og ferdigheter innen ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM). Studiet er et godt utgangspunkt for deg som ønsker å starte opp med en egen virksomhet eller et nødvendig faglig grunnlag for deg som allerede er leder i en frisørbedrift.

Studiet gir grunnlag til å treffe gode beslutninger for din frisørbedrift med hensyn til ledelse, økonomistyring og samtidig treffe behovet i markedet. Du vil lære hvordan eksterne krav og forventninger i markedet påvirker den interne styringen av virksomheten.

Et gjennomgående trekk ved utdannelsen er hvordan eksterne krav og forventninger i markedet påvirker den interne styringen av virksomheten. Problemstillingene som drøftes i studiet, er blant annet av administrativ og markedsføringsmessig karakter, altså hvilke kundegrupper bedriften under gitte omstendigheter bør satse på, hvordan ulike markedsføringsvirkemidler kan brukes for å få best mulig gjennomslag i markedet, hvordan virksomheten i gitte situasjoner bør organiseres og ledes, og hvordan rekruttere og motivere medarbeidere.

Undervisningsopplegg

Studiet består av 3. moduler som tilsammen gir 10 studiepoeng. Det er undervisning to kvelder i uken

Opptakskrav

1. Bestått videregående opplæring med svennebrev innen frisørfaget.
2. Grunnleggende IKT-ferdigheter

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat

Alle utdanninger innen