Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Geilo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

6.0

Semester

1

Kostnader

Gratis

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Vår

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Valgfrie emner med til sammen 9 emner og er utdrag av ordinære studieløp ved Fagskolen i Viken studiested Geilo. Modulene er nedskalert og tilpasset bransjeprogrammet.

Fagskolen i Viken kan levere 9 emner i bransjeprogram innenfor reiseliv og hotell og restaurantdrift. 

Alle emnene og temaer kan taes selvstendig og i vilkårlig rekkefølge.

Målet må være i fremtiden å kunne lage en sammensatt fagskolegrad.

Innhold

  • Har kunnskap om innkjøp, lagerhåndtering og svinnproblematikk i forhold til mat og drikke.
  • Har kunnskap om produksjon og servering av mat og drikke.
  • Har kunnskap om jordsmonnets og klimaets betydning for smak i jordbruksprodukter.
  • Har kunnskap om menyer, menyutvikling og -planlegging, prising og pristeknikker.

 

 

Undervisningsopplegg

Modulen kan tilbys som nettbasert, stedbasert og i kombinasjon. 

Opptakskrav

Erfaring og/eller utdanning fra reiselivet. 

Opptaksinformasjon

Opptak skjer gjennom Fagskolen i Viken sin lokale opptaksportal her. 

Karrieremuligheter

Modulen gir deg kunnskap og kompetanse til å fylle en yrkes- eller etablererrolle i reiselivet.