Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Geilo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Semester

1

Kostnader

Gratis

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

 • Nokut

Om studiet

Valgfrie emner med til sammen 9 emner og er utdrag av ordinære studieløp ved Fagskolen i Viken studiested Geilo. Modulene er nedskalert og tilpasset bransjeprogrammet

Fagskolen i Viken kan levere 9 emner i bransjeprogram innenfor reiseliv og hotell og restaurantdrift. 

Alle emnene og temaer kan taes selvstendig og i vilkårlig rekkefølge.

Målet må være i fremtiden å kunne lage en sammensatt fagskolegrad.

Les om de øvrige modellene på vår kursside. 

Innhold

Kommunikasjon

 • Refleksjon over egen læring
 • har kunnskap om språket som verktøy for god kommunikasjon og kjenner til norsk og engelsk fagterminologi innen sitt fagområde
 • har kunnskap om grammatikk, sjangerforståelse samt språklige, stilistiske og grafiske virkemidler i tekst.
 • kan kommunisere på norsk og engelsk
 • kan kommunisere på en tydelig og forståelig måte 
 • PC som arbeidsverktøy
  • Integrerte arbeidsverktøy
   • MS Office 360
   • Digitale plattformer for kommunikasjon

Undervisningsopplegg

Modulen kan tilbys som nettbasert, stedbasert og i kombinasjon. 

Opptakskrav

Erfaring og/eller utdanning fra reiselivet. 

Opptaksinformasjon

Opptak skjer gjennom Fagskolen i Viken sin lokale opptaksportal her. 

Karrieremuligheter

Modulen gir deg kunnskap og kompetanse til å fylle en yrkes- eller etablererrolle i reiselivet.