Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Geilo

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Kostnader

Gratis

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Høst

Om studiet

Kurset gir en grunnleggende innføring og viser hvordan nye og etablerte virksomheter kan bidra til lokal verdiskapning basert på natur, kultur eller andre lokale fortrinn. Det gjennomføres med digital undervisning hvor man veksler mellom forelesninger, studentsamarbeid i basisgrupper og veiledning av fleksible arbeidskrav.

Undervisningsopplegg

Modulen kan tilbys som nettbasert, stedbasert og i kombinasjon. 

Opptakskrav

Interesse for faget. 

Opptaksinformasjon

Opptak skjer gjennom Fagskolen i Viken sin lokale opptaksportal her.

Karrieremuligheter

Modulen gir deg kunnskap og kompetanse til å fylle en yrkes- eller etablererrolle i reiselivet.