Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Geilo

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Kostnader

Gratis

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. januar

Oppstartsdato

Vår

Om studiet

Kurset «Innføring i lokal verdiskaping – arrangementsutvikling og ledelse" gir en grunnleggende innføring i bærekraftig destinasjons- og arrangementsutvikling.

Mange lokalsamfunn, regioner og næringsklynger ønsker å utvikle nye arrangement som festivaler, messer og annet der den enkelte aktør får bidra og synliggjøres med sine tjenester og produkter. I dette kurset ser vi på noen av de utfordringene og mulighetene som ligger i slike samarbeid.

Kurset er praktisk rettet og vi vil bruke både etablerte arrangement og de som deltakerne selv planlegger til oppgaver og diskusjoner. Vi setter også sammen deltakere i grupper og veileder disse tett, gjerne helt frem til gjennomføring av konkrete arrangement.

Opptakskrav: erfaring fra eller interesse for faget