Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Geilo

Nivå

Fagskolestudium

Semester

1

Kostnader

Gratis

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Målgruppen er alle som trenger en praktisk forståelse av markedsføring med vekt på segmentering og markedskanaler, ledende teknologi, søkeoptimalisering, aktuelle plattformer, tekst og grafisk uttrykk.
Kurset henter delemner fra tre ulike kurs ved Fagskolen Viken, studiested Geilo, sin studieplan for det 2-årige studiet i Reisemål- og opplevelsesutvikling.

Innhold

Fra kurset «Ledelse, økonomi og markedsføring», delemne Markedsføring:

•             Markedsplan

•             Segmentering

•             Kjøpsadferd i privat og bedriftsmarked

•             Markedsføringsstrategi og konkurransemidler

Fra kurset «Destinasjonsutvikling», delemne Markedsføringskanaler:

•             Sosiale medier

•             Bransjeplattformer

•             Distribusjonsnettverk

Fra kurset «Opplevelsesutvikling og entreprenørskap: delemne Digitale opplevelser

•             Bygg og landskapsmodellering

•             Digitale presentasjons- og opplevelsesverktøy

Undervisningsopplegg

Modulen kan tilbys som nettbasert, stedbasert og i kombinasjon

Opptakskrav

 

Erfaring og/eller utdanning fra reiselivet. 

Opptaksinformasjon

Opptak skjer gjennom Fagskolen i Viken sin lokale opptaksportal her

Karrieremuligheter

Modulen gir deg kunnskap og kompetanse til å fylle en yrkes- eller etablererrolle i reiselivet.