Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Geilo

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Kostnader

Gratis

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Høst

Om studiet

Kurset «Innføring i bærekraftig reiseliv» gir en grunnleggende innføring i et av de mest sentrale tema i dagens reiseliv. Det største faglige fokuset vil ligge på anvendbare begrep og modeller som kan være med å påvirke den enkeltes yrkesutøvelse, enkeltbedrifter, opplevelsesprodukter eller lokale samarbeid. Det gjennomføres digital undervisning hvor man veksler mellom forelesninger, studentsamarbeid i basisgrupper og veiledning av fleksible arbeidskrav.

Undervisningsopplegg

Modulen kan tilbys som nettbasert, stedbasert og i kombinasjon.

Opptakskrav

 

Interesse for faget

Opptaksinformasjon

 

Opptak skjer gjennom Fagskolen i Viken sin lokale opptaksportal her.

Karrieremuligheter

Modulen gir deg kunnskap og kompetanse til å fylle en yrkes- eller etablererrolle i reiselivet.