Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Geilo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. juni

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Våre moduler er utdrag av ordinære studieløp ved Fagskolen i Viken, studiested Geilo. Modulene er nedskalert og tilpasset bransjens behov.
Alle modulene kan du ta selvstendig og i vilkårlig rekkefølge.
Målet vårt er at du i fremtiden kan ta en sammensatt fagskolegrad.

I kurset Hotelledelse får du kunnskap oppbygging og organisering av en overnattingsbedrift. Det legges videre vekt på HMS, regelverk og vedlikehold. Du får grunnleggende kunnskap om strategiske prosesser for å utvikle bedriften, både internt og i samarbeid med andre aktører i reiselivet. Sentrale emner her er bærekraft, markedsstrategi, strategisk prising, økonomi og kalkyler. 

Innhold

  • Har kunnskap om hvilke offentlige krav, lover og regler som gjelder for næringen og hva dette betyr for ledelse av hotellbedrifter.  
  • Har kunnskap om ulike roller som hoteller innehar for utvikling og drift av destinasjoner i samarbeid med øvrige aktører.   
  • Har kunnskap om verktøy til modellering og analyser av planlegging og drift av hoteller, herunder kapasitetsstyring, strategisk prising og markedsundersøkelser. 
  • Har kunnskap om etterspørsels- og tilbudsmekanismer knyttet til dynamikken i hotell- og reiselivsnæringen relatert til prising, kostnader, omsetning og investeringsaktivitet.