Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Mo i Rana

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Dette studiet i grunnlegende praktisk ledelse vil gjøre deg bedre rustet til å gå fra rollen som fagarbeider til å ha et lederansvar i bygg- eller anleggsprosjekter.

Videreutdanningen vil gi kompetanse innenfor praktisk ledelse, som oppfyller bygg- og anleggsbransjens meldte kompetansebehov. Du vil lære om ulike lederstiler og hvordan du som leder kan motivere dine medarbeidere. Målet med studiet er å gjøre deg bedre rustet til å ha et lederansvar i bygg- og/eller anleggsbransjen. Det vil legges vekt på praktisk og bransjespesifikk tilnærming til faget, som sammen med teori og din egen faglige og praktiske bakgrunn vil danne grunnlaget for ditt læringsutbytte. Utdanningen vil gi deg kompetanse som skal bidra til bærekraftige løsninger og utvikling i bygg- og anleggsbransjen.

Studiet er tilrettelagt for å kunne gjennomføres ved siden av fulltids jobb. 

Undervisningsopplegg

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Hvert emne kan tas modulbasert, dvs. at du tar et enkelt emne. Dersom du velger å ta et enkeltemne får du utstedt karakterutskrift.  

Studiet organiseres på følgende måte: 

 • 1/2-årig utdanning fordelt over 1 år som nettbasert deltidsstudium med samlinger. 

 • Studiet innebærer 2 fysiske samlinger à 2 dager pr. semester, totalt 4 fysiske samlinger.
 • I tillegg kommer ukentlig nettundervisning og veiledning individuelt og i grupper. 

Studiet består av 2 moduler;

 • Emne 1 :   Trygghet i lederrollen
 • Emne 2 :   Leders rammer

Eksempler på undervisnings- og læringsformer er: 

 • Forelesninger 
 • Stedbasert undervisning 
 • Nettbasert undervisning 
 • Egenstudier 
 • Veiledning 
 • Flipped classroom 
 • Ferdighetstrening/simulering 
 • Gruppearbeid 
 • Prosjektarbeid 
 • Problembasert læring (PBL) 

Arbeidsomfang: 

Total arbeidsbelastning er anslått til 810 timer for hele studiet. Dette inkluderer lærerstyrt undervisning, veiledning, samlinger og selvstudie. 

Opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev fra programområde for bygg- og anleggsteknikk eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse

Opptaksinformasjon

Vi har 30 studieplasser som fylles opp fortløpende. Studiet søkes på gjennom lokale opptak.  Ønsker du mer informasjon om utdanningen, se studieplanen i fanen til høyre. Bedrifter som ønsker å sende flere av sine medarbeidere til dette studiet ta kontakt med oss: vikenfs@viken.no

Ønsker du å ta mer enn en modul. Da kan du skrive dette i kommentarfeltet i søknadskjemaet.

 • Nettbasert med samlinger - åpner opp for søknader ved flere studiesteder.
 • Varighet 1 år
 • 30 studiepoeng

 

Les mer her:

https://fagskolen-viken.no/opptak-grunnleggende-praktisk-lederutdanning-bygg-og-anleggsbransjen

Karrieremuligheter

Utdanningen skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere innenfor sitt fagfelt. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha lagt et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Studenten vil etter gjennomført studie være rustet til å til å ha lederansvar i bygg- og/eller anleggsbransjen. Typiske arbeidsoppgaver kan være å ha rollen som bas, formann, anleggsleder, byggeleder eller prosjektleder, gjerne med lærlingeansvar.