Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Geilo

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Kostnader

Gratis

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Vår

Om studiet

Kurset «Grunnleggende digital kompetanse» er tilpasset reiselivsnæringen og er basert på digital undervisning der en veksler mellom korte forelesninger, gruppeøvelser, film, foto, tekst og arbeid med fleksible arbeidskrav. Deltakerne får en innføring i sentrale fagbegreper til bruk innenfor reisemålsutvikling, destinasjonsutvikling, vertskapsrollen, hotelldrift og opplevelser med basis i det helhetlige reiselivsfaget.

Innhold

I den digitale utviklingen ligger en orientering fra administrative oppgaver mot større vekt på gjestenes totale opplevelse, herunder lokale aktiviteter og tilbud. De viktigste delene på kurset er:

•             Formidle bestilling, reiseruter og pakking av total reiseopplevelse digitalt

•             Håndtere digital rating og gjesterespons

•             Digital formidling av lokal kultur, natur og opplevelser

•             Fagbegrep, inkludert teknologi og hjelpemidler

•             Digital kommunikasjon med gjester

•             Digital kommunikasjon med andre avdelinger, for eksempel restaurant, konferanseavdeling og husøkonom

•             Enkel innføring i gjeldende regler, lover og digital etikk

•             Innføring i bruk av foto og film

Undervisningsopplegg

Modulen kan tilbys som nettbasert, stedbasert og i kombinasjon. 

Opptakskrav

Interesse for faget. 

Opptaksinformasjon

Opptak skjer gjennom Fagskolen i Viken sin lokale opptaksportal her.

Karrieremuligheter

 

Modulen gir deg kunnskap og kompetanse til å fylle en yrkes- eller etablererrolle i reiselivet.