Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Strømmen

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-FHE0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1631-84

Om studiet

Utdanningen vil gi fagarbeidere oppdatert kunnskap om det flerkulturelle samfunn, helse og helserelaterte utfordringer og utfordringer knyttet til språk og kommunikasjon.

For å skape en likeverdig helsetjeneste er det viktig at ansatte i helse- og omsorgssektoren har kunnskap og kompetanse om innvandrers helse, slik at de kan yte god hjelp og omsorg til mennesker med en annen landbakgrunn. Det er et generelt behov for økt kunnskap og kompetanse innen kulturelt tilpasset helsearbeid på alle nivåer innen helse- og omsorgssektoren. Utdanningen Flerkulturelt helsearbeid vil gi fagarbeidere en økt faglig kompetanse innen flerkulturelle samfunn, helse og helserelaterte utfordringer og utfordringer knyttet til språk og kommunikasjon.

Tilleggsinformasjon

Det tas forbehold om innvilget driftstilskudd for oppstart av studiet.