Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Kongsberg

Nivå

Fagskole

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Kurset inneholder tema som er relevante for den digitale utviklingen i industrien, ofte omtalt som Industri 4.0. Gjennomføringen av kurset skal gjøres etter en «omvendt klasserom» modell. Fagstoffet formidles gjennom e-læringsteknologier, blant annet videoer produsert i fagskolens dedikerte ID laboratorium.

Studiets oppbygging

Studenten skal i tillegg arbeide med digital oppgaveløsning og prosjektarbeid. Underveis gis det veiledning og oppfølging av fagskolens pedagoger via konferanseløsningen Zoom.

Kurset finansieres av regjeringens «korona» midler og hovedmålgruppen er permitterte fagarbeidere. Det første kurset starter umiddelbart etter fellesferien og deretter startes nye kurs fortløpende hver uke. Selve kursgjennomføringen tar fire uker og avsluttes med utstedelse av kompetansebevis .

Hovedmålgruppen for dette kurset er permitterte fagarbeidere og funksjonærer i industrien.

Undervisningsopplegg

Kurset finansieres av regjeringens «korona» midler og hovedmålgruppen er permitterte fagarbeidere. Det første kurset starter umiddelbart etter fellesferien og deretter startes nye kurs fortløpende hver uke gjennom skoleåret 2020/2021. Selve kursgjennomføringen tar fire uker og avsluttes med utstedelse av kompetansebevis .

Opptakskrav

Hovedmålgruppen for dette kurset er permitterte fagarbeidere og funksjonærer i industrien.