Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Kongsberg

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

Semesteravgift

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Kongsberg

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-DIN0001

Studiested

Kongsberg

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1631-44

Kongsberg, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

8

Opptakskrav

F-TEK-DIN0001

Studiested

Kongsberg

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1631-45

Om studiet

Stadig mer data lagres i «skyen», med andre ord på en server i et datasenter. Den skal helst ligge et sted med kjølig klima, billig og «grønn» strøm og politisk stabilitet, slik som Norge. Denne bransjen er i kraftig vekst her i landet, og det trengs mange fagfolk for å drifte disse serverparkene. Dette nye studiet rekrutterer fra mange fagretninger.

Datasenterbransjen etterspør arbeidstakere med en annen kompetanseprofil enn det som nå tilbys i utdanningsløpet. Per i dag eksisterer det ikke noe helhetlig formalisert utdanningstilbud i Norge rettet mot datasenter, verken på videregående-, fagskole- eller høgskolenivå. De ansatte i bedriftene har fagbrev, fagskoleutdanning og ingeniørutdanning på ulike fagområder. Datasenteraktørene har dekket sitt kompetansebehov gjennom kortere kursløp og intern opplæring i bedrift. Denne situasjonen er ifølge bransjen den samme i hele Norden.

Dette nye studiet er det første i sitt slag i Nord-Europa og skal gi en helhetlig forståelse av hvordan datasentra drives. Dette omfatter kunnskaper og ferdigheter innen elektro, klima/energi/miljø og sikkerhet, i tillegg til gode datakunnskaper. Studieplanen er utviklet av Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg sammen med de viktigste datasenterbedriftene i Norge.

Undervisningsopplegg

Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskaps­emner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt. 

1.    Realfag (matematikk og fysikk)
2.    Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3.    LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4.    Elektriske systemer m/lab
5.    Elektroniske systemer m/lab
6.    Prosess og energi med faglig ledelse
7.    Sikkerhet
8.    Data og nettverk
9.    Hovedprosjekt 

Opptakskrav

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fagretningen elektrofag, klima-, energi- og miljøteknikk (programområdet rørlegger og ventilasjon) og IKT-servicefag.
Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen første semester.

2. Opptak som følger av en bred realkompetansevurdering, hvis over 23 år. (NY)

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Kvalifikasjon/tittel

Høyere fagskolegrad i henhold til § 6-5

Alle utdanninger innen