Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Geilo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. juni

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Våre moduler er utdrag av ordinære studieløp ved Fagskolen i Viken studiested Geilo. Modulene er nedskalert og tilpasset bransjens behov.
Alle modulene kan du ta selvstendig og i vilkårlig rekkefølge.
Målet vårt er at du i fremtiden kan ta en sammensatt fagskolegrad.

Modulen bærekraft bygger på utvalgte deler av emnet «bærekraftig reiseliv og reisemålsutvikling» som er en del av det ordinære studieløpet.

Innhold

  • Reiseliv og lokalsamfunn
  • Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner
  • Aktører i næringen
  • Sysselsetting og sesongvariasjoner
  • Gjestetilfredshet
  • Trygghet og opplevelseskvalitet