Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Rud
Fredrikstad

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Kostnader

0 NOK

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Arb. m/språk/flerspr./flerkult. kompet. i barneh., Rud

Antall semester

4

Opptakskrav

F-PED-SFF0001

Studiested

Rud

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

1631-56

Arb. m/språk/flerspr./flerkult. kompet. i barneh., Fredrikstad

Antall semester

4

Opptakskrav

F-PED-SFF0001

Studiested

Fredrikstad

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1631-88

Om studiet

Med full barnehagedekning går de aller fleste barn under skolealder i barnehage, og antallet minioritetspråkelige barn i barnehage er tredoblet siden 2005. Med dette deltidsstudiet får du kompetanse som er sterkt etterspurt i barnehagene og du blir en verdifull ressurs for barnehagens flerspråkelige barn.

Studiet skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse. De skal ha gode kunnskaper og ferdigheter om barn i alderen 0-6 år og deres situasjon og aktuelle utfordringer i dagens Norge. Barna og deres familier skal gis riktig hjelp og bistand til rett sted så tidlig som mulig. Det skal tilrettelegges slik at alle barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe.

Undervisningsopplegg

I tillegg til én fast undervisningsdag pr uke kommer det praksis som gjennomføres over 10 uker. Skolen sørger for relevant praksisplass, men du kan også ta praksis på din egen arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til hovedprosjekt:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanning i oppvekstfag 
  2. Pedagogikk og didaktikk
  3. Arbeid med språk og flerspråkelighet i barnehagen
  4. Flerkulturell kompetanse
  5. Praksis
  6. Hovedprosjekt

Opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget eller

b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4, eller

c) Søkere som ikke fyller kravene a) eller b), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Når du søker politiattest legger du ved bekreftelsen på at du har takket ja til studieplassen. 

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Karrieremuligheter

Studiet gir kompetanse som er nyttig og etterspurt innen mange typer helse- og oppveksttjenester, som f.eks barnehager, boliger og institusjoner for barn, skole, skolefritidsordning/aktivitetskole.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat

Alle utdanninger innen