Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

800 NOK

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Fredrikstad, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-ALP0001

Studiested

Fredrikstad

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1631-68

Kongsberg, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-ALP0001

Studiested

Kongsberg

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1631-89

Om studiet

Videreutdanningen vil bidra til å heve det faglige nivået hos ambulansefagarbeidere, som vil oppnå bred kompetanse innenfor ambulansefagets ansvarsområder og dermed være et viktig bidrag til å styrke fremtidens helsevesen med dyktige fagfolk.

Gjennom utdanningen får studentene styrket sin kompetanse innen  operativ ledelse med  fokus på innsatsledelse i ambulansetjenesten, dette vil styrke ambulansefagarbeiderens rolle i samarbeid med andre etater og styrke evnen til vurdering og prioritering når det gjelder pasienters, kollegaers og andres sikkerhet. Ambulansetjenesten møter ofte ulike sårbare pasientgrupper i oppdrag, gjennom utdanningen vil studentene få økte kunnskaper og ferdigheter i forhold til særskilte pasientgrupper ambulansearbeideren møter i arbeidshverdagen.

Undervisningsopplegg

Studiet er bygd opp som et nettbasert studie med samlinger. Det vil gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, simulering og ferdighetstrening, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Mellom samlingene møtes studenter og lærere til veiledning og undervisning på nett.

Studentene skal arbeide med prosjekt som et av arbeidskravene. Prosjektet har som mål å tilføre egen arbeidsplass ny kompetanse. I den forbindelse får studentene tilbud om personlig veiledning underveis og denne veiledningen kan foregå på studentenes arbeidsplass ved behov. Dette gir et godt alternativ for arbeidstakere som har behov for fleksibilitet, slik at det er lettere å kombinere studier med jobb og andre forpliktelser.

Studiet består av fem hovedemner:

  1. Operativ psykologi og situasjonsbestemt kommunikasjon
  2. Ambulanseoperativ ledelse
  3. Akuttmedisinske tilstander hos eldre
  4. Psykiske lidelser og ruslidelser
  5. Fødsler, nyfødte og akutt syke barn

Opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring i ambulansefaget eller helsearbeiderfaget med autorisasjon som ambulansearbeider eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som ambulansearbeider

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Når du søker politiattest legger du ved bekreftelsen på at du har takket ja til studieplassen. 

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid innen ambulansetjenesten og bidrar med kompetent og trenet personell som bidrar til samarbeid, samhandling og utvikling av tjenesten som kan øke kvalitet og utnyttelse av ressurser i den akuttmedisinske kjeden.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat

Alle utdanninger innen