Livsstils-/kroniske sykd., deltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning i fagretningen Helse.

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i livsstil og kroniske sykdommer gir deg opplæring i livsstilssykdommer, helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, organisering, system og ledelse.

Fordypningen gir deg kompetanse til å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med pasienter, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor helse og omsorgssektoren.

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i helse- og omsorgssektoren.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.