Livsstils-/kroniske sykd., deltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning i fagretningen Helse.

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2019

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i livsstil og kroniske sykdommer gir deg opplæring i livsstilssykdommer, helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, organisering, system og ledelse.

Fordypningen gir deg kompetanse til å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med pasienter, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor helse og omsorgssektoren.

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i helse- og omsorgssektoren.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på vigo.no For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.
Mer om fagskole og opptak på www.fagskoleopptak.no