Helseadministrasjon, deltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Helse.

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2019

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i administrasjon gir deg opplæring i service og kundebehandling, Rikstrygdeverkets takster, regler og diagnosekoding, veiledning rettet mot pasienter, pårørende, medarbeidere og elever, kvalitetssikring, internkontroll og kvalitetsutvikling.
 
Fordypningen gir deg kompetanse innen administrative oppgaver i helse- og tannhelsetjenesten og utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

 

Utdanningen kvalifiserer til stillinger ved kontor på sykehus, legesenter, tannlegekontor, arkiv og helseadministrasjon, saksbehandling og merkantilt på sykehjem.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på vigo.no For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.
Mer om fagskole og opptak på www.fagskoleopptak.no