Helseadministrasjon, deltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Helse.

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i administrasjon gir deg opplæring i service og kundebehandling, Rikstrygdeverkets takster, regler og diagnosekoding, veiledning rettet mot pasienter, pårørende, medarbeidere og elever, kvalitetssikring, internkontroll og kvalitetsutvikling.
 
Fordypningen gir deg kompetanse innen administrative oppgaver i helse- og tannhelsetjenesten og utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

 

Utdanningen kvalifiserer til stillinger ved kontor på sykehus, legesenter, tannlegekontor, arkiv og helseadministrasjon, saksbehandling og merkantilt på sykehjem.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.