Økonomi og ledelse, nettbasert favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Ledelse.

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstøttet

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Studiet vil gi økt kompetanse i:

  • bedriftens forretningsprosesser med fokus på ledelse, økonomi, logistikk og markedsføring
  • utarbeidelse av analyser og beslutningsgrunnlag for overordnet leder eller styret
  • utarbeidelse og gjennomgang av salgs- og markedsplaner
  • rekruttering og personalutvikling
  • ledelse

Faglig innhold vil relateres til egen jobb og egen bedrift gjennom ulike prosjektoppgaver. Studentene kan underveis i studiet bruke sin nye kompetanse og sine prosjektoppgaver til å utvikle egen arbeidsplass og egen virksomhet. Utdanningens faglige innhold vil bli organisert slik at størst mulig tverrfaglighet oppnås. Gjennom prosjektoppgaver vil økonomi, markedsføring, ledelse og logistikk sees i sammenheng. Kommunikasjon, matematikk og jus er støttefag, hvor pensum og undervisning vil være direkte knyttet til behovet innen de andre fagområdene.

Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanning i økonomi og ledelse kreves fullført videregående opplæring, alle studieretninger/ utdanningsprogram, eller tilsvarende realkompetanse. Vurdering av realkompetanse gjøres etter skolens regler for realkompetansevurdering.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.