Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Bergen

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-MMU0003

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-64

Om studiet

Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak vil det bli lagt ut restplasser.

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader.

 

Målgruppe

Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre som har en grunnutdanning innen helse- og sosialfag.

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse

Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere, brukere og pårørende. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.

 

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 

 

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskoleutdanningen Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som Helsearbeider eller Barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk kan også søke. 

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

 

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.

Språkkrav for deg som har fagbrev

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.

 

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskrivning av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

 

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

 

Politiattest

På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.


Organisering av opplæringen

Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år. Studiet inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og 1 praksisemne.

1 dag i uken

10 uker sammenhengende praksis

Opplæringen avsluttes med en fordypningsoppgave

 

Emne 1: Grunnelementer i helse og oppvekstfagene – 14 uker

1a. Innledende tema

1b. Etikk

1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

2. Samfunnsfaglige emner:

2a. Stats- og kommunikalkunnskap, helse og omsorgspolitikk

2.b Sosiologi og psykologi

 

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk i miljøarbeid – 16 uker

1. Grunnlagstenkning

2. Kommunikasjonsprosessen

3. Lovgivning

4. Veiledning og samarbeid

 

Emne 3: Metoder i miljøarbeid – 18 uker

1. Innføring i modeller for miljøarbeid, læring og utvikling

2. Kartlegging, utredning og tilrettelegging av tilbudet (fra observasjon til individuell plan)

3. Brukernes livsfaser og behov – utviklingstilpassede tiltak

4. Mestring av dagliglivet – ADL

5. Brukermedvirkning

 

Emne 4: Familie og samfunn – 12 uker

1. Helseutfordringer hos mennesker med utviklingshemming

2. Familie og nettverk

3. Inkludering og deltaking i samfunnet

4. Boformer, organisering og ansvar

 

Emne 5: Praksis – 10 uke

Tilleggsinformasjon

Utdanningen kvalifiserer ikke til fagbrev- eller svennebrev. Stedsbasert undervisning med nettstøtte. Utdanningen har offentlig finansiering. Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen. Mer informasjon om studiets faglige innhold, opptakskrav mm. finnes på skolens nettsider (lenke under).

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen