Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Bergen
Haugesund
Kristiansand
Lyngdal
Stavanger

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Velg alternativ

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Antall semester

2

Opptakskrav

F-HEL-EPO0001

Studiested

Lyngdal

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-45

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Antall semester

2

Opptakskrav

F-HEL-EPO0001

Studiested

Kristiansand

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-46

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Antall semester

2

Opptakskrav

F-HEL-EPO0001

Studiested

Bergen

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-4

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Antall semester

2

Opptakskrav

F-HEL-EPO0001

Studiested

Stavanger

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-17

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Antall semester

2

Opptakskrav

F-HEL-EPO0001

Studiested

Haugesund

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-24

Om studiet

Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak vil det bli lagt ut restplasser.

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 400,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader.

 

Fagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Kompetanse om kosthold hos helsepersonell er en forutsetning for å kunne motivere og arbeide for å fremme et godt mattilbud i helsetjenesten. Et riktig sammensatt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge sykdom. Fagskoleutdanningen Ernæring innen pleie- og omsorgstjenester vil gi deg kunnskap og ferdigheter, slik at du sammen med brukerne kan legge til rette for gode kostvaner og matopplevelser.

Fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Fullført og bestått utdanning gir 30 studiepoeng .

 

Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, aktivitører, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og de med annen grunnutdanning innen helse- og oppvekstfagene. Har du fagbrev eller svennebrev innen restaurant- og matfag, kan du også søke denne utdanningen.

 

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 

 

Formelle opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanningen Ernæring i pleie- og omsorgstjenester kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider eller med fag-/svennebrev innen restaurant- og matfag. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører og helsesekretærer kan også søke.

For søkere med fag-/svennebrev innen restaurant- og matfag kreves det i tillegg minimum 1 680 timer (1 år) dokumentert arbeidserfaring innen pleie- og omsorgstjenester.

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

 

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse , fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse . Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.

Språkkrav for deg som har fagbrev

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.

 

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskrivning av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

 

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse

Fagskoleutdanning Ernæring i pleie- og omsorgstjenester retter seg mot ansatte som arbeider innen sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, boliger for mennesker med utviklingshemming, dagsentra, avlastningshjem og andre områder innen helse og omsorg hvor ernæring vektlegges. Utdanningen legger vekt på at studentene skal få økt sin kompetanse i forhold til kommunikasjon og samhandling, sosiologi og psykologi, grunnleggende ernæringslære, kost og ernæring i samfunnsperspektiv, kost i forhold til alder og kulturtilhørighet, kost i forhold til ulike sykdommer og tilstander, helsefremmende og forebyggende arbeid, omsorg, motivasjon og matglede. Videre vil utdanningen ha fokus på mat i praksis ved ulike sykdomstilstander. Evnen til etisk- og yrkesetisk refleksjon vil bli vektlagt. Hospitering og praktisk matlaging inngår i utdanningen.

 

Organisering av opplæringen

Utdanningen har en samlet normert studietid på et halvt år, men tilbys som en deltidsutdanning over 1 år (2 semester), slik at den lettere lar seg kombinere med jobb

Undervisningen foregår ca. 5 kvelder pr. mnd. i tillegg kommer 4 dager hospitering og 4 kvelder med praktisk matlaging

Utdanningen består av totalt 3 emner; emne 1 er basisemne, emne 2 er fagspesifikt og emne 3 er fordypning

Studenten skal levere en skriftlig oppgave per emne

Fullført utdanning gir 30 studiepoeng


Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene – 10 uker

1a. Innledende tema 

1b. Helse- og oppvekstfagene i samfunnet

1c. Etikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og oppvekstpolitikk

1f. Sosiologi og psykologi


Emne 2: Ernæring i pleie og omsorg -med hospitering og praktisk matlaging – 20 uker

2a. Grunnleggende ernæringslære

2b. Kost og ernæring i et samfunnsperspektiv

2c. Kost i forhold til alder og kulturtilhørighet

2d. Grunnleggende kjennskap til kost ved ulike sykdommer og tilstander

2e. Trygg mat

2f. Helsefremmende arbeid/forebygging

2g. Omsorg og motivasjon

2h. Hospitering og praktisk matlaging

 

Emne 3: Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema – 8 uke

Alle utdanninger innen