Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-LHB-NKE0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1646-43

Om studiet

Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kulturressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Denne utdanningen legger vekt på etablering og utvikling av bedrifter, og du får testet dine egne ideer.

­Studiet er utviklet i samråd med aktuelle nærings­organisasjoner og fagpersoner, noe som sikrer av utdanningen er godt forankret i næringens behov. Organisasjonene og etablerte natur- og kulturbaserte virksomheter deltar også i undervisningen.

Undervisningsopplegg

Studiet består av to hovedemner i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave, der du arbeider med dine egne ideer for utvikling av ny næring:

 • Bedriftsutvikling
 • Næringsutvikling innen natur- og kulturbaserte næringer
 • Tverrfaglig hovedprosjekt

Studiet er nettbasert med samlinger. Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning både i grupper og individuelt. Du får også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé. Samarbeidet med næringen er tett, og foreleserne jobber i bransjen.

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev 

 • Akvakulturfaget
 • Fiske og fangst
 • Gartnernæring
 • Hestefaget
 • Gartnerfaget
 • Havbruksteknikkfaget
 • Hovslagerfaget
 • Idrettsanleggsfaget
 • Landbruk
 • Reindriftsfaget
 • Skogfaget
   
 • IKT-driftsteknikerfaget
 • IKT-servicefaget
 • IKT-tjenesteutviklerfaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Logistikkfaget
 • Resepsjonsfaget
 • Reiselivsfaget
 • Sikkerhetsfaget
 • Salgsfaget
 • Yrkessjåførfaget

 

Enkelte studier, modulutdanninger og kurs kan ha spesielle opptakskrav knyttet til praksis eller erfaring. Søkerutinene kan også variere. Du finner mer informasjon om dette på våre nettsider www.fagskolen-innlandet.no

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Kompetansen kan brukes på egen gård eller i rådgivningsapparatet for landbruket.

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 60 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter på 5-6 samlinger a to- tre dager ved Hvam videregående skole, Grønt fagsenter, pr skoleår. I tillegg er det undervisning og veiledning via Teams og læringsplattformen Canvas på kveldstid. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Studiet er også tilpasset de som er i full jobb.

Alle utdanninger innen