Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Hvam

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

2

Opptakskrav

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1646-43

Om studiet

Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kultur-ressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Dette studiet er en kortere variant av det to-årige studiet med samme navn. I dette studiet ligger hovedvekten på etablering og utvikling av bedrifter. Også her får du testet dine egne ideer gjennom studiet.

Studiet er nett­ og samlingsbasert, og du kan utdanne deg mens du er i jobb. Stu­diet er utviklet i samråd med represen­tanter for aktuelle nærings organisasjoner og fagpersoner for å sikre at studiet er godt forankret i næringas behov. Studiet gjennomføres i samarbeid med nærings­organisasjoner og etablerte natur­ og kulturbaserte virksomheter. 

Undervisningsopplegg

Oppbygging og arbeidsformer Studiet er samlingsbasert med nettba­sert undervisning/veiledning mellom samlingene. Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudie og veiledning både i grupper og individu­elt. Studentene har også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé gjennom studiet. Skolene samarbeider tett med næringa, og foreleserne er praktiske næringsutøvende. Studiet består av to hovedemner i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave, der du arbeider med dine egne ideer for utvikling av ny næring:

  1. Bedriftsutvikling
  2. Næringsutvikling innen natur­ og kulturbaserte næringer
  3. Tverrfaglig hovedprosjekt


Fullstendig studieplan kan hentes på viken.no/hvam-vgs eller fagskolen-innlandet.no

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Fullført og bestått videregående opp­læring innenfor naturbruk, program­områdene landbruk, gartnerinæring, anleggsgartnerfaget, hestefaget, servicefag, naturbruk og reindrift.
  2. Fem års relevant praksis og/eller skolegang.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsapparatet for landbruket eller som fagarbeider i landbruket. 

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 60 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter på 5-6 samlinger a to- tre dager ved Hvam videregående skole, Grønt fagsenter, pr skoleår. I tillegg er det undervisning og veiledning via Teams og læringsplattformen Canvas på kveldstid. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Studiet er også tilpasset de som er i full jobb.