Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Studietilbudet henter sitt navn fra «den fjerde industrielle revolusjon» (også kalt Industri 4.0) som viser til den gjennomgripende endringen og automatiseringen av industriell produksjon og planlegging. Sentralt står bl.a. maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M) og Tingenes internett (IoT).

Manufacturing 4.0 er en utdanning som skal kunne gjennomføres modul for modul. En student som tar alle moduler innen Manufacturing 4.0, vil oppnå en fagskolegrad. Samtidig skal det være mulig å «shoppe» enkeltmoduler som er spisset direkte inn mot det mest akutte behovet hos studenter og/eller bedrifter.

Utviklingen av Manufacturing 4.0 bygger på de erfaringer vi har tilegnet oss gjennom studiet Industriell Digitalisert Automasjon (Industrifagskolen med modulene Industriell intelligens, Fleksibel digitalisert produksjon og Tingenes internett og stordata). Modulene gjennomføres nettbasert med samlinger, og utdanningen er særlig innrettet mot å øke kompetansen i små- og mellomstore bedrifter.

Utviklingen av studiet er gjennomført i et samarbeid mellom Raufoss­industrien (inkl. MTNC/Læringsfabrikken), Kongsvingerindustrien (7sterke og Høyskolestiftelsen), Totalgruppen, Total Innovation, industrimiljøet på Åndalsnes og Fagskolen i Kristiansund.

Moduler

Logistikkstyring og -ledelse (SCM)

Uke 38, 2024
Søknadsfrist: 26.8.2023

Sirkulærøkonomi og gjenbruk, plast

Uke 10, 2024
Søknadsfrist: 9.2.2024

Smart og grunn­leggende vedlikehold

Uke 11, 2024
Søknadsfrist: 21.2.2024

Lean

Ikke avklart
Søknadsfrist: Ikke avklart

Materialkunnskap og produksjonsmetoder plast

Ikke avklart
Søknadsfrist: Ikke avklart

Prosjektledelse

Ikke avklart
Søknadsfrist: Ikke avklart

Undervisningsopplegg

Studiet i Manufacturing 4.0 henvender seg til fagfolk som i dag er ansatt i industribedrifter. I første omgang er det særlig aktuelt for fagarbeidere i plastindustrien, da det er etablert et nært samarbeid mellom Fagskolen Innlandet og ledende plastbedrifter (særlig i Møre og Romsdal). Senere vil det utvikles tilbud også for andre bransjer som f.eks. aluminiumsindustrien, stålbedrifter etc. Studiet og modulutformingen vil legge stor vekt på fleksibilitet og studentenes ønsker og behov. Målet med det nye studiet er å utvikle og forbedre fagarbeidernes kompetanse. Med økt utdanning vil de få bedre grunnlag for utformingen av egne arbeidsoppgaver. Med bredere innsikt vil de også kunne ta flere og bedre egne beslutninger, noe som vil bidra til økt selvstendighet og mindre hierarki. Studiet er derfor komponert med moduler som ivaretar både teknologi og prinsipper for ledelse og økonomistyring.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes direkte til skolen. Se informasjon om hvordan du søker under hver modulbeskrivelse.

Har du spørsmål, ta kontakt med Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781

Kvalifikasjon/tittel

Fagskoleingeniør

Alle utdanninger innen