Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Hvam

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-LHB-KRL0001

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

1646-25

Om studiet

Høye krav til sertifisering og godkjenning i landbrukets verdikjeder, både fra mat til bord og fra skog til plank og papir, øker behovet for kvalitetsrevisorer. Utdanningen retter seg mot deg som vil jobbe innen ulike sertifiserings-, kvalitets- og styringssystemer i landbruket og som kvalitetsansvarlig hos varemottakere.

Ulike bransjer og foretaksformer i Norge er revisjonspliktige, ofte fordi det er lovpålagt og/eller at aktuell virksomhet skal oppfylle vedtatte betingelser. Fagskoleutdanningen dekker et behov i markedet innen både jordbruk, husdyrbruk, hagebruk og skogbruk.

Studiet tilbys på Hvam VGS med opptak 2024.

Undervisningsopplegg

Studiet består av tre hovedemner der revisjonsøvelser inngår, i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave:

 • Kvalitetssystemer i landbruket
 • Kommunikasjon
 • Revisjon som grunnlag for læring og utvikling
 • Hovedprosjekt

Undervisningen er nettbasert med samlinger. På samlingene vil det være forelesninger, aktiviteter i samlet klasse, gruppearbeid, rollespill, arrangerte øvelser i revisjon, observasjon og refleksjon, muntlige presentasjoner og ekskursjoner til aktuelle virksomheter. Det vil også bli ulike former for veiledning, både i grupper og enkeltvis etter behov.

Mellom samlingene er det nettbasert aktivitet og revisjonsøvelser. På øvelsene er du med kvalitetsrevisorer på revisjonsoppdrag, og du følges opp gjennom veiledning og underveisvurderinger.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Enkelte studier, modulutdanninger og kurs kan ha spesielle opptakskrav knyttet til praksis eller erfaring. Søkerutinene kan også variere. Du finner mer informasjon om dette på våre nettsider www.fagskolen-innlandet.no

Godkjente fagbrev 

 • Akvakulturfaget
 • Anleggsgartnerfaget
 • Idrettsanleggsfaget
 • Fiske og fangst
 • Bakerfaget
 • Butikkslakterfaget
 • Institusjonskokkfaget
 • Industriell matproduksjon
 • Kokkfaget
 • Konditorfaget
 • Kjøttskjærerfaget
 • Pølsemakerfaget
 • Servitørfaget
 • Slakterfaget
 • Sjømathandlerfaget
 • Sjømatproduksjon

 

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Etter fullført studie oppnås tittelen Kva­litetsrevisor i landbruket. Kompetansen kan brukes til å arbeide som kvalitetsre­visor i landbruket eller kvalitetsansvarlig hos varemottaker. Studiet gir sammen med PPU mulighet til å jobbe som faglæ­rer i videregående skole og fagskole.

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 60 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter på 4-5 samlinger a to- tre dager ved Hvam videregående skole, Grønt fagsenter, pr skoleår. I tillegg er det undervisning og veiledning via Skype og læringsplattformen Canvas på kveldstid. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Studiet er også tilpasset de som er i full jobb.