Tverrfaglig miljøarbeid, deltid favoritt ikon

Fagskole

Varighet

1 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i tverrfaglig miljøarbeid gir deg opplæring i miljøarbeid med barn og ungdom, eldre, mennesker med funksjonshemming, yktninger/asylsøkere, mennesker med psykiske problem og mennesker med rusmiddelproblem.

Fordypningen gir deg kompetanse innen miljøarbeid der helhetlig tenkning, breddekompetanse og brukermedvirkning er spesielt vektlagt.

Utdanningen kvaliserer til stillinger i miljøarbeid i ulike sektorer i kommunal virksomhet, institusjoner og innen pedagogisk virksomhet.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.