Reiseliv, deltid favoritt ikon

Fagskole
Fagskoleutdanning innen reiseliv er en yrkesrettet utdanning for deg som har fagbrev innen Service og samferdsel, Naturbruk eller Restaurant og matfag, eller har minst 5 års yrkeserfaring.

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Hovedmål med utdanningstilbudet er å sikre velkvalifiserte og motiverte medarbeidere til reiselvis-, opplevelses- og kulturnæringene lokalt, regionalt og nasjonalt. Målet med studiet er å gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som besøksnæringene etterspør. Behovet for kompetente medarbeidere er dokumentert, blant annet gjennom Masterplan for Lofoten, egne undersøkelser og NHOs kompetansebarometer våren 2014. Studenten skal kunne gå rett ut i arbeid etter fullført studium.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.