Prosessteknikk, deltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Kjemi.

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2019

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i prosessteknikk gir deg opplæring i kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold. 

Utdanningen kvalifiserer til jobb som førstefagretningsledere, arbeidsledere og skiftledere, tekniske assistenter og driftsassistenter, samt faglærere og opplæringspersonell på land og offshore.

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

1) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ svennebrev

2) minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger

3) søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på vigo.no For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på www.fagskoleopptak.no

Offentlige fagskoler som tilbyr Prosessteknikk, deltid