Maskinteknikk, nettbasert favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen TIP (teknikk og industriell produksjon).

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstøttet

Søknadsfrist

15. april 2019

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i maskinteknikk gir deg opplæring i maskintekniske innretninger som har som sitt grunnleggende utgangspunkt å få naturkreftene til å utføre arbeid for mennesket.

Fordypningen gir deg kompetanse innen materialomformingens og energiprosessenes bruk i samfunnet som biler, båter, fly, masseproduksjon av konsum- og investeringsvarer, nye energiløsninger, komposittmateriale osv.

Utdanningen kvalifiserer til leder i produksjonsplanlegging, produktutvikling, vedlikehold eller kvalitetssikring.

 

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ svennebrev
  • minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på vigo.no For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på www.fagskoleopptak.no