Maskinoffiser, heltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Maritime fag. Utdanningens hensikt er å utdanne maskinoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer.

Varighet

2 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen gir deg opplæring på ledelsesnivå i maskineri, elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner, vedlikehold og reparasjoner, kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord.

Fordypningen gir deg kompetanse som er beskrevet i internasjonal norm for kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (STCW konvensjonen).

Avhengig av fartstid i underordnede stillinger, skipsstørrelse og fartsområde, kvalifiserer utdanningen til stillinger som ansvarshavende vaktoffiser, førstemaskinist og maskinsjef. 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som motormann eller realkompetanse.

For søkere til maskinoffisersutdanningen kreves det:

  • minimum 24 måneders relevant verkstedtid og 6 mnd. fartstid på sertifikatpliktig fartøy
  • relevant og bestått utdanning innenfor vg2 motormann, kan telle med inntil 2 år

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.